Nieuws

19 October, 2018

Holtense griek schiet niets op met winnen van rechtszaak

Op 19 oktober jl. won onze cliënt voor een tweede maal een procedure tegen de gemeente Holten, die hem tot op heden een drank- en horecavergunning weigeren te verlenen voor zijn Grieks restaurant. Het gevoel van vreugde was in dit geval helaas slechts van korte duur. De procedure die tegen hem in kort geding was aangespannen door zijn huurbaas om hem het pand te doen verlaten, verloor hij op dezelfde dag. Ons kantoor doet geen civiel recht en heeft cliënt in laatstgenoemde procedure niet bijgestaan. Wellicht had de kort geding rechter cliënt mogelijk wel in het gelijk gesteld als hij van onze overwinning zou hebben geweten.