09 March, 2017, Rijksoverheid

Advocaat bij politieverhoor

Vanaf 1 maart 2016 is er een wettelijke regeling voor een advocaat bij het politieverhoor. Het was een advocaat al langere tijd toegestaan bij een politieverhoor aanwezig te zijn, maar er was weinig duidelijkheid wat een advocaat tijdens het verhoor mocht doen. Daar is nu verandering in gekomen. Een advocaat mag nu vragen stellen en opmerkingen maken. Dat mag niet de hele tijd: vlak na aanvang van het verhoor en vlak voor het einde.Er kan ook om onderbreking van het verhoor worden gevraagd om te kunnen overleggen. De advocaat mag verder naar voren brengen dat een verdachte teveel onder druk wordt gezet. Wij juichen de wettelijke regeling toe. Wij merkten dat er nog steeds veel verzet bestond bij de politie over de aanwezigheid van een advocaat bij het verhoor. Wij kregen te horen dat we tijdens het verhoor niets mochten doen behalve aanwezig zijn en aantekeningen maken. Aan die praktijk is nu gelukkig een einde gekomen.