News

18 January, 2018, rechtspraak.nl

Een psychiatrisch rapport met gebreken.

De Raad van State heeft geoordeeld dat het CBR het rijbewijs van de cliënt van Annemiek van Spanje en Ayse Özcelik niet ongeldig had mogen verklaren. Het CBR had het rijbewijs ongeldig verklaard, omdat bij cliënt alcoholmisbruik in ruime zin was vastgesteld door de psychiater. De Raad van State heeft echter geoordeeld dat het psychiatrisch rapport onzorgvuldig tot stand is gekomen. Een psychiatrisch rapport moet namelijk alle feiten, omstandigheden en bevindingen vermelden waarop het berust. De psychiater heeft echter nagelaten om de omstandigheden van de avond waarop cliënt te veel alcohol heeft genuttigd bij het onderzoek te betrekken.  Het CBR is veroordeeld tot een flinke proceskostenvergoeding. Lees hier de originele uitspraak.