23 May, 2019, SDU

vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt

In mijn blog voor SDU beschrijf ik hoe ik heb meegemaakt dat er kennis werd genomen van de vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt. Dat gebeurde zowel op het politiebureau als het huis van bewaring. Ik ga vervolgens in op verschillende uitspraken van het Europees Hof van de Rechten van de Mens om vervolgens te betogen dat wij advocaat scherp moeten blijven om zo te kunnen garanderen dat onze cliënten vertrouwelijk met ons kunnen blijven communiceren. De blog leest u onder de kop origineel.