19 September, 2019, SDU

Let’s talk pegels: voldoende aanwijzingen

In deze blog voor SDU ga ik in op de term ‘voldoende aanwijzingen’ in de ontnemingswetgeving. Een term aan de hand waarvan miljoenen euro’s worden ingevorderd van veroordeelden, maar waarover weinig debat is in de Nederlandse zittingszaal. Daarbij ga ik eerst in op de gangbare interpretatie van voldoende aanwijzingen. Die gangbare interpretatie lijkt ‘aannemelijkheid’ te zijn. Aan de hand van argumenten ontleend aan de rechtvaardigheid van een strafrechtelijke procedure, de wetssystematiek en Europese rechtspraak betoog ik echter dat voldoende aanwijzingen moet worden gelezen als dat iets buiten redelijke twijfel moet komen vast te staan.