31 July, 2019, Brabants Dagblad

Voorarrest met drie maanden verlengd

Het voorarrest van een cliënt van Peter Hermens is met drie maanden verlengd. De verdenking heeft te maken met cocaïne, hennep en vuurwapens. Er is tijdens de pro-formazitting een uitvoerig verzoek gedaan tot het opheffen dan wel schorsen van de voorlopige hechtenis. Hoewel de rechtbank een sterk persoonlijk belang zag voor het schorsen van de voorlopige hechtenis, was de rechtbank van mening dat het gevaar voor herhaling te sterk was. Er is hoger beroep ingesteld tegen deze beslissing. De zaak wordt op 23 oktober 2019 inhoudelijk behandeld.