14 June, 2019, De Gooi-en Eemlander

Beduidend lagere straf voor ontucht

Een 69-jarige cliënt van Peter Hermens hoorde voor wegens ontucht 15 maanden cel onvoorwaardelijk tegen zich eisen bij de rechtbank Utrecht. Het ging om een eenmalig seksueel contact tussen de verdachte en de destijds 15-jarige jeugdige. De rechtbank legde hem echter een beduidend lagere straf op, namelijk 180 dagen cel waarvan 169 dagen voorwaardelijk. Dat wil zeggen dat de verdachte niet meer terug hoeft naar de gevangenis. De rechtbank woog daarbij in het voordeel van de verdachte mee dat de cliënt een aantal keren aan de jeugdige had gevraagd hoe oud zij was. Haar antwoord was dat zij 19 jaar oud was. Verder was de rechtbank ervan overtuigd dat de verdachte oprecht gechoqueerd was toen hij er achter kwam dat zij nog geen 16 jaar oud was.