Hermens Van Spanje Advocaten | Peperstraat 9a | 1411 PX Naarden | T +31 (0)35 303 8110 | F +31 (0)35 303 8111 | E info@hermensvanspanje.nl

Specialisten in procederen

De advocaten bij Hermens Van Spanje Advocaten realiseren zich dat er veel op u afkomt als u betrokken raakt bij een juridische procedure. U krijgt daarom vanaf het begin de persoonlijke aandacht die u verdient. Wij geloven in het intensief begeleiden van onze cliënten, in het diepgaand bestuderen van het dossier en een strijdvaardige houding bij de rechter. Wij kunnen weliswaar geen garanties geven over de uitkomst van uw zaak, maar wij geven wel de garantie dat het nooit zal liggen aan onze inzet of een gebrek aan kennis.

U kunt bij ons voor veel verschillende rechtsproblemen terecht, maar wij beperken ons wel tot enkel die rechtsproblemen waar wij écht verstand van hebben. Er zijn bij ons drie advocaten werkzaam, elk met een eigen specialisme. Neemt u gerust contact met ons op om na te gaan welke advocaat bij u en uw zaak past.

Wij maken altijd duidelijke financiële afspraken, zodat onze cliënten ook op dit punt precies weten waar zij aan toe zijn. Uiteraard zijn wij ook bereid om u op basis van gefinancierde rechtsbijstand bij te staan. In dat geval hoeft u enkel een, door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen, eigen bijdrage te betalen.

Er kan altijd vrijblijvend contact met ons worden opgenomen om een afspraak te maken op kantoor.

 • Advocaten

 • mr. P.W. (Peter) Hermens

  strafrechtadvocaat/partner
  • Telefoon (Mobiel)
  • Telefoon (Kantoor)
  • Fax

  Specialisaties

  • Witwassen
  • Levensdelicten
  • Verdovende middelen
  • Diefstal en verduistering
  • Verkeersrecht
  • Overlevering
  • Oplichting
  • Wederrechtelijk verkregen voordeel
  • Cybercrime

   

  Achtergrond

  Peter Hermens heeft zijn rechtenstudie gevolgd aan de Universiteit Maastricht. Tijdens zijn studie heeft hij als student- assistent gewerkt voor meerdere hoogleraren waaronder de professoren Mols, Prakken en Spronken. Na het afronden van zijn studie is hij als strafrechtadvocaat begonnen bij Van Berge Henegouwen Welvaart & Zuketto in Maastricht. In zijn eerste jaren als advocaat won hij in 2008 de internationale pleitwedstrijden van Den Bosch.

  Begin 2010 maakte hij de overstap naar het gerenommeerde kantoor Ficq & Partners te Amsterdam waar hij zich verder in het strafrecht heeft gespecialiseerd. In september 2013 heeft hij samen met drie andere advocaten KHDS Advocaten opgericht in Amsterdam. Sinds juni 2016 bestaat de maatschap Hermens Van Spanje Advocaten.

  In december 2012 werd hij al verkozen in de top 10 van strafrechtadvocaten. In de januari 2015 editie van het maandblad Quote werd hij ingedeeld in de nieuwe generatie topadvocaten. Peter Hermens is tweetalig: Nederlands en Duits. Hij spreekt ook vloeiend Engels. Hij schrijft ook blogs voor de grootste juridische uitgever van Nederland.

  Hij heeft een voorkeur voor complexe strafzaken waar creatief denken en een grote inzet van de advocaat noodzakelijk is.

  Enkele zaken waarin hij als raadsman heeft opgetreden;

 • mr. G.J.M. (Annemiek) van Spanje

  advocaat/partner
  • Telefoon (Mobiel)
  • Telefoon (Kantoor)
  • Fax

  Annemiek van Spanje houdt zich bezig met het strafrecht in het algemeen en het bestuursstrafrecht in het bijzonder. Zij heeft een voorkeur voor cliënten die strijden voor principiële zaken of uit gevoel voor rechtvaardigheid. Haar sterke kanten zijn haar grote betrokkenheid bij haar cliënten, haar creativiteit en haar oog voor detail.

  Zij heeft ervaring met het voeren van procedures bij verschillende instanties in zowel binnen- als buitenland, zoals de Raad voor de Journalistiek, Hogescholen, het Hof van Arbitrage voor Sport in Lausanne, het Meldpunt misbruik Rooms Katholieke Kerk en regionale Tuchtcolleges. Zij voert ook kort geding procedures tegen de Staat der Nederlanden.

  Achtergrond

  Annemiek van Spanje studeerde Europees & Internationaal recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Universiteit van Montpellier in Frankrijk.

  Na haar studie werkte zij bij een anti-doodstraf advocatenkantoor in New Orleans in de Verenigde Staten. Terug in Nederland trad zij in dienst als procesvertegenwoordiger bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Zij merkte echter al snel dat haar hart ligt bij de advocatuur en het straf- en bestuursrecht, waarna ze overstapte naar Van Oosten Advocaten in Amsterdam. Op 8 juli 2008 werd Annemiek beëdigd tot advocaat.

  In 2010 werd Annemiek toegelaten tot de LL.M. Internationaal Strafrecht aan de prestigieuze Columbia Law School in New York en de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft deze studie naast haar werk als advocaat in 2011 cum laude afgerond. Annemiek heeft daarnaast verschillende artikelen gepubliceerd in vakbladen. Een selectie hiervan staat op deze website.

  Moord en doodslag:

   

  Principiële zaken:

   

  Kort geding procedures tegen de Staat der Nederlanden:

   

  Klachtprocedures tegen beroepsbeoefenaars:

 • mr. O. (Olivier) Smits

  Juridisch medewerker
  • Telefoon (Mobiel)
  • Telefoon (Kantoor)
  • Fax

  Olivier Smits heeft in 2019 zijn Master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting strafrecht, behaald aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens zijn studie heeft hij meerdere nevenactiviteiten verricht, waaronder het verlenen van juridische bijstand aan gedetineerden bij vrijwilligersorganisatie JSG (Juridisch Spreekuur Gedetineerden). Na een fulltime stageperiode is hij vanaf september 2017 als juridisch medewerker in dienst getreden bij Hermens van Spanje Advocaten. In 2020 zal hij worden beëdigd als advocaat.

  Tijdens zijn dienstverband heeft Olivier Smits zich naast het strafrecht ook verdiept in het bestuursrecht. Hij heeft zich gespecialiseerd in ontnemingszaken, VOG-zaken, Wet Bibob-zaken, DUO-zaken en zaken die betrekking hebben op uitkeringsfraude. Daarnaast heeft hij ervaring in het bijstaan van cliënten tijdens zittingen voor verscheidene instanties, waaronder de Raad van State.

  Olivier Smits is vastberaden, heeft een groot inlevingsvermogen en communiceert op heldere wijze met cliënten. Hij heeft een voorkeur voor zaken waarin de rechtzoekende niet in redelijkheid in staat kan worden geacht om zelf zijn/haar belangen op behoorlijke wijze te behartigen.